State Certificate Exam

Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego 

 

REJESTRACJA OTWARTA - WOLNE MIEJSCA

 

20 - 21 LISTOPADA 2021

POZIOMY: B1 i B2 

Aby zarejestrować się lub uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt TUTAJ 

Liczba miejsc ograniczona


 
 
Polword jest jedynym akredytowanym centrum egzaminacyjnym w Wielkiej Brytanii, uprawnionym do przeprowadzania Państwowych Egzaminów Certyfikaowych z Języka Polskiego jako Obcego.
 
Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego są częścią Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Są skierowane do obcokrajowców i obywateli polskich, którzy mieszkają poza Polską i pragną udokumentować swoją znajomość języka polskiego.
 
Egzaminy są przeznaczone dla osób, które ubiegają się o obywatelstwo lub pragną studiować w Polsce. Certyfikat może być również przydatny przy ubieganiu się o pracę w biznesie, służbie zdrowia lub sektorze cywilnym.
 
Otwieramy dwa online kursy przygotowujące do kolejnego egzaminu państwowego, który odbędzie się w listopadzie 2021

Egzaminy i Kursy

 • EGZAMIN CERTYFIKATOWY - LISTOPAD

 • EGZAMIN - POZIOM B1

  £129

 • EGZAMIN - POZIOM B1

  £129

 • Wydanie Certyfikatu

  £ 17 + koszt przesyłki poleconej

Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu, wnoszona po zdanym egzaminie wynosi £17 plus koszty przesyłki poleconej.

 


Wymagane dokumenty: aby kandydat mógł przystąpić do egzaminu,mudi przedstawić ważny dokument potwierdzający jrho tożsamość. Dokument musi zawierać zdjęcie.

DODATKOWE INFORMACJE

Data egzaminu:

20 - 21 listopada 2021


Poziomy egzaminu:

 • B1 - progowy 
 • B2 - średni ogólny

Struktura egzaminu:

egzamin pisemny

 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • poprawność gramatyczna
 • wypowiedź pisemna

egzamin ustny


Aby zarejestrować się na egzamin należy:


Opłata egzaminacyjna:

opłata za egzamin wynosi równowartość 150 Euro w funtach za poziom B1 i B2. Kurs GBP obliczany jest według średniego kursu EUR obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego wpłatę.

Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu, wnoszona po zdanym egzaminie wynosi £17 plus koszty przesyłki poleconej.


Struktura egzaminu

Standardy wymagań egzaminacyjnych wynikają z zaleceń Rady Europy określonych w Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment(CEFR) – Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, na poziomach A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Egzaminy składają się z pięciu części i w każdej z nich trzeba uzyskać co najmniej 50%, aby zaliczyć każdy element (na poziomach B2, C1 i C2 wymagane jest co najmniej 60% w części pisemnej i ustnej). Aby mieć lepsze wyobrażenie o samym egzaminie, proszę zapoznać się z poniższymi opisami (dotyczy poziomu B1 - C2).

· Rozumienie ze słuchu - Kandydat jest zobowiązany do wysłuchania nagrania, podczas którego jest proszony o wybranie prawidłowej odpowiedzi, uzupełnienie braków lub udzielenie odpowiedzi na kilka pytań otwartych

· Czytanie ze zrozumieniem - Kandydat jest zobowiązany do uważnego przeczytania kilku tekstów i podkreślenia lub udzielenia odpowiedzi na zestaw pytań dotyczących ich, aby zmierzyć poziom twojego zrozumienia

· Poprawność gramatyczna - Kandydat musi rozpoznać i wybrać właściwą odpowiedź lub opracować i zapisać odpowiedź. W tej części nacisk kładziony jest na gramatykę i praktyczne wykorzystanie odpowiedniej formy do odpowiedzi

· Pisanie - Kandydat wybiera zestaw pytań i pisze teksty zgodnie z instrukcją. Tematy są tak sformułowane, że nie wymagają specjalistycznej wiedzy, ale sprawdzają umiejętność pisania

· Mówienie - Kandydat proszony jest o opracowanie ustnych odpowiedzi na podstawie różnorodnych materiałów graficznych i tekstowych. Do wyboru są trzy zestawy, z których każdy składa się z dwóch lub trzech pytań, na które udziela się odpowiedzi przed komisją

 Czas trwania egzaminów różni się w zależności od poziomu i odpowiednio się wydłuża zgodnie z poniższą tabelą: